служка

служка, -и, м. Слуга в монастыре или у архиерея.

значение слова служка корень слова служка состав слова служка разбор слова служка найди слово служка определение слова служка что значит служка смысл слова служка ударение в слове служка