сибаритство

сибаритство, -а, ср. (книжн.). Поведение сибарита.

значение слова сибаритство корень слова сибаритство состав слова сибаритство разбор слова сибаритство найди слово сибаритство определение слова сибаритство что значит сибаритство смысл слова сибаритство ударение в слове сибаритство