кш

кш и КЫШ, межд. Окрик, к-рым отгоняют птиц.

значение слова кш корень слова кш состав слова кш разбор слова кш найди слово кш определение слова кш что значит кш смысл слова кш ударение в слове кш