гривенник

гривенник, -а, м. (разг.). Монета или сумма в 10 копеек.

значение слова гривенник корень слова гривенник состав слова гривенник разбор слова гривенник найди слово гривенник определение слова гривенник что значит гривенник смысл слова гривенник ударение в слове гривенник