буридан

буридан — см. Жан Буридан

значение слова буридан корень слова буридан состав слова буридан разбор слова буридан найди слово буридан определение слова буридан что значит буридан смысл слова буридан ударение в слове буридан