братан

братан, -а, м. (прост.). То же, что брат (в 1 знач.).

значение слова братан корень слова братан состав слова братан разбор слова братан найди слово братан определение слова братан что значит братан смысл слова братан ударение в слове братан