башка

башка, -и, ж. (прост.). То же, что голова (в 1, 2 и 4 знач.).

значение слова башка корень слова башка состав слова башка разбор слова башка найди слово башка определение слова башка что значит башка смысл слова башка ударение в слове башка